|
|

2 بخش تدریسی متفاوت در برنامه کارنامه 20 با حضور دکتر سرکشیک زاده

آبان  ۱۳۹۵ / ۱۵ دیدگاه‌ها برای ۲ بخش تدریسی متفاوت در برنامه کارنامه ۲۰ با حضور دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

شنبه ۱۵ آبان ماه دکتر سرکشیک زاده با حضور در کارنامه بیست حضور یافت و علاوه بر بخش آموزش کوتاه یا یک نکته یک تست ، بعد از بخش مشاوره ایمان سرور پور ، به معرفی تالیفات و منابع خوب مطالعه پرداخت