|
|

مقاصد بعدی همایش های دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه

آبان  ۱۳۹۵ / ۱۸ دیدگاه‌ها برای مقاصد بعدی همایش های دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه بسته هستند

پس از کرمان وکرمانشاه ، گنبد و رشت مقاصد دیگر برگزاری همایشهای کشوری دکتر سرکشیک زاده خواهند بود