|
|

20 اردیبهشت و تدریس دین و زندگی در 4 برنامه و سه شبکه سیما

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۲۰ دیدگاه‌ها برای ۲۰ اردیبهشت و تدریس دین و زندگی در ۴ برنامه و سه شبکه سیما بسته هستند

دکتر سرکشیک زاده روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه با حضور در ۴ برنامه و ۳ شبکه به تدریس دین و زندگی کنکور و نکات مهم کنکوری خواهد پرداخت