|
|

20 خرداد اولین روز همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در شیراز

خرداد  ۱۳۹۶ / ۱۹ دیدگاه‌ها برای ۲۰ خرداد اولین روز همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در شیراز بسته هستند

آموزشگاه اوج شیراز ۲۰ خرداد اولین مرحله همایش دین و زندگی با تدریس استاد سرکسیک زاده رابرگزار خواهد کرد
بدین ترتیب کمتر از ۲۴ ساعت تا برگزاری همایش بزرگ دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده زمان باقی است