آرشیو برای تیر, ۱۳۹۷

دبیرستان فراست منطقه ۱ یکی از مراکز حضور دکتر سرکشیک زاده

دکتر سرکشیک زاده در سال تحصیلی جدید(کنکور۹۸) در دبیرستان نمونه فراست تدریس خواهد داشت برنامه هفتگی کلاس روزهایی یکشنبه زنگ ۳ و ۴ خواهد بود

آموزشگاه مدرسان تهران مرکز تدریس دکتر سرکشیک زاده در اصفهان

ئدکتر سید هادی سرکشیک زاده برای کنکور ۹۸ در شهر اصفهان کلاس هفتگی و همایش جمعبندی برگزار خواهد کرد

آخرین حضور در برنامه های کنکور ۹۷ صداو سیما
شروع ثبت نام کلاسهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه اوج شیراز

ثبت نام کلاسهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه اوج شیراز شروع شده است تا اوایل مرداد ادامه خواهد داشتِ .لازم به ذکراست که کنکور۹۸ سومین سالادامه مطلب

حضور دوباره دکتر سرکشیک زاده در هیئت پاسخگویی سوالات کنکور سراسری راه اندیشه

دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس برتر دین و زندگی کنکور و کارشناس تحصیلی صدا و سیما امسال نیز عضو ارشد پاسخگوی سوالات کنکور سراسری راه اندیشه است امسال برایادامه مطلب