آرشیو برای آبان, ۱۳۹۷

فردا چهارشنبه ٩ آبان کلاس آموزشگاه اوج شیراز به قوت خود باقی است

دانش آموزان خوب و پرتلاش شیراز توجه داسته باشند که کلاس دین و زندگی کنکور آموزشگاه أوج شیراز فردا ٩ آبان برگزار می شود

کلاس آنلاین کلاسی نو گروه نظام قدیم

کلاس نظام قدیم کلاسی نو هرهفته یکشنبه ساعت ۱۶٫۱۵ برگزار خواهد شد نظام جدید ۱۸٫۳۰ طبق روال قدیم برگزار می شود

برگزاری جلسه دوم کلاس آنلاین دین و زندگی کنکور (نظام جدید ) دکتر سرکشیک زاده در کلاسی نو

امروز یکشنبه ۲۲ مهر جلاسه دوم کلاس دینو زندذگی کنکور نظام جدید ساعت ۱۸ در کلاسی نو برگزار می شود

حضور مجدد در گروه طراحان سوالات آزمونهای کانون فرهنگی آموزش

دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس درس دین و زندگی یکبار دیگر و پس از سال ۱۳۸۸ امسال و یعنی سال ۱۳۹۷ عضو گروه طراحان سوالات آزمونهای سراسری کانون فرهنگیادامه مطلب