آرشیو برای آذر, ۱۳۹۷

برگزاری همایش دین و زندگی کنکور شهر اصفهان در آموزشگاه مدرسان تهران

همایش تدریجی (۴مرحله ای) دین و زندگی دکتر سید هادی سرکشیک زاده در آموزشگاه تخصصی کنکورمدرسان تهران برگزار شد لازم به ذکر است که این اولین همایش از سری همایشهایادامه مطلب

فردا جمعه و برگزاری مرحله اول همایش کنکور۹۸ دکتر سرکشیک زاده در اصفهان

آموزشگاه مدرسان تهران فردا میزبان مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور استاد پیش بینی سوالات کنکور دکتر سید هادی سرکشیک زاده خواهد بود

همایش دین و زندگی کنکور اصفهان دکتر سید هادی سرکشیک زاده ۲۳ آذر درمدرسان تهران

۲۳ آذر اولین مرحله همایش دین و زندگی کنکور۹۸ اصفهان در مدرسان تهران برگزار میگردد