آرشیو برای اردیبهشت, ۱۳۹۸

آخرین برنامه همایشهای کشوری دکتر سرکشیک زاده

۲۱، ۲۲ و ۲۳ خرداد؛ شیراز آموزشگاه اوج (همایش جمعبندی) ۷تیرماه : شهرکرد آموزشگاه دارالفنون (همایش جمعبندی ) ۸ و ۹ تیرماه : اصفهان آموزشگاه مدرسان تهران (همایش جمعبندی )

همایش دین و زندگی کنکور -مشهد
دارالفنون شهرکرد به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده اضافه شد

دارالفنون شهرکرد به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده اضافه شد .همایش کنکور ۹۸ چهارمین سال برگزاری همایش دکتر سرکشیک زاده با همکاری مرکز فوق باادامه مطلب

مصاحبه اقتصادی دکتر سرکشیک زادآپاراتبرویآپارات مراجعه نمایید

برنامه پایش از برنامه های اقتصادی خوب و پرطرفدار تلویزیون و شبکه یک سیما است برای مشاهده به کانال رسمی و موردتایید دکتر سرکشیک زاده در آپارات مراجعه نمایید