21 اسفند ماه برنامه های آموزشی صدا و سیما با حضور دکتر سید هادی سرکشیک زاده

اسفند  ۱۳۹۷ / ۲۲ دیدگاه‌ها برای ۲۱ اسفند ماه برنامه های آموزشی صدا و سیما با حضور دکتر سید هادی سرکشیک زاده بسته هستند

۲۱ اسفند ماه برنامه های آموزشی صدا و سیما با حضور دکتر سید هادی سرکشیک زادعه روی آنتن خواهد رفت
برنامه گزینه ۴ شبکه ۴ سیما ساعت ۱۶
برنامه ونوس شبکه ۱ ساعت ۱۷