|
|

22 خرداد مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور کرمان ذدر آموزشگاه هستی -مطهری

خرداد  ۱۳۹۶ / ۲۱ دیدگاه‌ها برای ۲۲ خرداد مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور کرمان ذدر آموزشگاه هستی -مطهری بسته هستند

همایش های جمعبیندی دین و زندگی کنکور کرمان ۲۲ و ۲۹ خرداد ماه در آموزشگاه هستی – مطهری برگزار خواهد شد