|
|

24 آذر ماه همایش مرحله ای دین و زندگی کنکوردر آموزشگاه گاج لاهیجان

آذر  ۱۳۹۶ / ۱۹ دیدگاه‌ها برای ۲۴ آذر ماه همایش مرحله ای دین و زندگی کنکوردر آموزشگاه گاج لاهیجان بسته هستند

قطار همایشهای دین و زندگی دکتر سید هادی سرکشیک زاده به آموزشگاه گاج لاهیجان رسید و جمعه ۲۴ آذر ماه مرحله دوم همایش دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده برگزار خواهد شد