|
|

29 مهر ماه اولین جلسه کلاس آموزشکاه ماهان انقلاب دکتر سرکشیک زاده

مهر  ۱۳۹۵ / ۲۵ دیدگاه‌ها برای ۲۹ مهر ماه اولین جلسه کلاس آموزشکاه ماهان انقلاب دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

پنجشنبه ۲۹ مهر ماه اولین جلسه کلاس آموزشکاه ماهان انقلاب دکتر سرکشیک زاده برگزار خواهد شد .

لازم به ذکر است که ثبت نام در شعبه تجریش که جلسه اول آن یکشنبه هفته گذشته برگزار شده ، یکشنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۸٫۳۰ برگزار خواهد شد