|
|

31 شهریور آخرین جلسه تدریس کنکور 96 دکتر سرکشیک زاده در تابستان

شهریور  ۱۳۹۵ / ۲۸ دیدگاه‌ها برای ۳۱ شهریور آخرین جلسه تدریس کنکور ۹۶ دکتر سرکشیک زاده در تابستان بسته هستند

امسال با توجه به مشکل بودن کنکور ۹۵ در درس دین و زندگی  و تحلیلها و نقدهای دکتر سرکشیک زاده درباره منبع کنکور ،برنامه کارنامه بیست ۵ بار از دکتر سرکشیک زاده در تابستان دعوت نمود تا شیوه مطالعه صحیح و راهکارهای برخورد با این درس را به داوطلبان بیاموزد .