|
|
  • همایشهای دین وزندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در فروردین ماه
  • همایشهای دین وزندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در فروردین ماه
  • همایشهای دین وزندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در فروردین ماه
  • همایشهای دین وزندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در فروردین ماه

همایشهای دین وزندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در فروردین ماه

فروردین  ۱۳۹۶ / ۱۲ دیدگاه‌ها برای همایشهای دین وزندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در فروردین ماه بسته هستند

برنامه همایشهای دکتر سرکشیک زاده در فروردین ماه ۹۶ به شرح زیر است :

۲۳ فروردین :مراغه

۲۶ فروردین ماه : بهبهان 

۳۰ و ۳۱ فروردین ماه : آبادان و امیدیه